Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ban Bảo vệ

Liên hệ
Địa chỉ: 
Khu Hiệu bộ- App chơi Sâm
Điện thoại: 
0225.3729.329

Chức năng: Ban Bảo vệ giúp Hiệu trưởng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn trường.
Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện bảo vệ an toàn, chống trộm cắp, gây rối trật tự trong khu vực làm việc, học tập và ký túc xá sinh viên.
-Xây dựng, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế về công tác bảo vệ, nội quy trong ký túc xá sinh viên.
- Tổ chức thường trực cổng ra vào Trường, tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, sinh viên và khách đến Trường làm việc.
- Tổ chức bảo vệ các phương tiện đi lại cho cán bộ công chức, sinh viên và khách đến học tập, công tác tại Trường.
- Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của tập thể và cá nhân trong phạm vi Trường quản lý.
- Kết hợp chặt chẽ với phòng Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan làm tốt công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các vị việc góp phần bảo vệ an ninh chính trị và bí mật trong Trường.
- Làm các thủ tục đăng ký, quản lý hộ khẩu cho cán bộ công chức và sinh viên trong toàn trường.
- Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy: phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng, chuẩn bị đầy đủ và quản lý tốt dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.

Trưởng ban: Đỗ Hoàng Anh (0313.735969)