Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội đồng Trường

1. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, App chơi Sâm , NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

Cơ quan/Đơn vị

 1.  

Nguyễn Khắc Khiêm

Chủ tịch Hội đồng

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng trường

 1.  

Phạm Xuân Dương

Thành viên Hội đồng

Phó bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

 1.  

Đỗ Quang Khải

Phó Chủ tịch Hội đồng

UV BTV

Trưởng khoa Đóng tàu

 1.  

Nguyễn Minh Đức

Thành viên Hội đồng

UV BTV

Phó hiệu trưởng

 1.  

Nguyễn Thanh Sơn

Thành viên Hội đồng

UV BTV

Phó hiệu trưởng

 1.  

Nguyễn Công Vịnh

Thư ký Hội đồng

UV BCH ĐB

Chủ tịch Công đoàn Trường

 1.  

Nguyễn Văn Nghĩa

Thành viên Hội đồng

Phó Vụ trưởng – Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ GTVT.

 1.  

Bùi Thiên Thu

Thành viên Hội đồng

Cục trưởng

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

 1.  

Nguyễn Đức Thọ

Thành viên Hội đồng

Phó chủ tịch

UBND TP Hải Phòng

 1.  

Phạm Hồng Minh

Thành viên Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty CP Cảng Hải Phòng

 1.  

Vũ Kiên Quyết

Thành viên Hội đồng

Chủ tịch HĐQT,

Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng.

 1.  

Vũ Hữu Chiến

Thành viên Hội đồng

Tổng giám đốc

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng.

 1.  

Nguyễn Hồng Vân

Thành viên Hội đồng

Phó bí thư Đảng bộ

Trưởng phòng QH quốc tế

 1.  

Phạm Văn Thuần

Thành viên Hội đồng

UV BCH ĐB

Trưởng phòng Đào tạo

 1.  

Nguyễn Thanh Sơn

Thành viên Hội đồng

UV BCH ĐB

Trưởng phòng TT và ĐBCL

 1.  

Nguyễn Huy Hào

Thành viên Hội đồng

UV BTV

Phó trưởng khoa Máy TB

 1.  

Trần Anh Dũng

Thành viên Hội đồng

UV BCH ĐB

Trưởng khoa Điện - Điện tử

 1.  

Nguyễn Thành Lê

Thành viên Hội đồng

Phó Giám đốc

Trung tâm ĐT và TV luật hàng hải

 1.  

Trịnh Thúy Nguyệt

Thành viên Hội đồng

UV BCH Đoàn Trường, UV BCH Hội sinh viên Trường, Trưởng ban truyền thông Hội SV

 

2. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, App chơi Sâm , NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

Cơ quan/Đơn vị

 1.  

Nguyễn Khắc Khiêm

Chủ tịch Hội đồng

UV BCH ĐB

Trưởng phòng Đào tạo

 1.  

Đỗ Quang Khải

Phó Chủ tịch Hội đồng

UV BTV

Trưởng khoa Đóng tàu

 1.  

Nguyễn Công Vịnh

Thư ký Hội đồng

UV BCH ĐB

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

3. BAN KIỂM SOÁT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, App chơi Sâm , NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

Cơ quan/Đơn vị

 1.  

Phạm Văn Thuần

Trưởng ban

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng trường

 1.  

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban

UV BCH ĐB

Trưởng phòng TT và ĐBCL

 1.  

Nguyễn Thành Lê

Thành viên

Phó Giám đốc

Trung tâm ĐT và TV luật hàng hải

 1.  

Nguyễn Vương Thịnh

Thành viên

Chánh văn phòng

Văn phòng Đảng ủy

 1.  

Quản Thị Minh Hiền

Thành viên

Chuyên viên

Phòng Kế hoạch – Tài chính