Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trung tâm Đào tạo - Giới thiệu việc làm

Tên đơn vị : Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm
Tên tiếng Anh: VIMARU CENTER OF TRAINING AND LABOUR SERVICES
Địa chỉ : 484B, Lạch Tray, Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại: 02253.3829542;  Fax: 02253.3728880
Email : [email protected]
Ngày thành lập: 12/12/1995
Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Vũ Minh Ngọc
Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Tuyết Minh
Cổng thông tin việc làm: //vieclam.fastbtc.net/
Facebook: //www.facebook.com/ttdtgtvl.dhhh
Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm App chơi Sâm được thành lập theo Quyết định số 5383 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 12 tháng 12 năm 1995, là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng. 
Những thành tích tiêu biểu: “Tập thể lao động xuất sắc”
Chức năng, nhiệm vụ:
- Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc theo các hình thức tại chức, cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế (ngoài chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước của App chơi Sâm ) ;
- Tổ chức đào tạo chuyển cấp, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn-luật, kỹ thuật và nghiệp vụ hàng hải theo yêu cầu của các chủ tàu, cán bộ, thủy thủ, thuyền viên và nhân dân;
- Tổ chức giảng dạy các lớp ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu thông tin thương mại, hàng hải và quan hệ kinh tế đối ngoại;
- Đào tạo kỹ thuật điện tử (điện trên tàu, điều khiển phương tiện-thiết bị,.v.v...) và nghiệp vụ quản lý kinh tế - quản trị doanh nghiệp và các ngành nghề phục vụ dân dụng;
- Tìm kiếm, giới thiệu, xúc tiến việc làm cho sinh viên, cán bộ, công nhân theo nhu cầu tuyển chọn của các cơ quan, công ty, doanh nghiệp trong, ngoài thành phố và nước ngoài;
- Tổ chức các sự kiện ngày hội việc làm;
- Hợp đồng lao động ngành nghề hỗ trợ kinh phí, thu nhập cho đào tạo và học tập của thanh niên - sinh viên.