Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công đoàn App chơi Sâm vinh dự được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2023

Sáng 16/01/2024, tại Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ, ký giao ước thi đua năm 2024”. Tại Hội nghị, Công đoàn App chơi Sâm vinh dự là 1 trong 9 đơn vị của thành phố được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2023. PGS.TS. Nguyễn Công Vịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường đã thay mặt hơn 1.500 đoàn viên Công đoàn Nhà trường đón nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thành tích này là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực và đóng góp trí tuệ của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Nhà trường trong năm 2023 với nhiều hoạt động đổi mới trong các phong trào thi đua giảng dạy, nghiên cứu khoa học, VH-VN-TDTT, nữ công...nhằm hướng tới việc chăm lo tốt hơn cho đoàn viên Công đoàn Nhà trường, góp phần xây dựng App chơi Sâm là Trường Đại học trọng điểm quốc gia với những giá trị cốt lõi: “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”