Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức đối với Chủ tịch HĐT, Phó Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-BGTVT ngày 28/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; Hướng dẫn số 1726/ĐHHHVN-TCHC ngày 30/11/2023 của App chơi Sâm về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động; bổ sung lý lịch năm 2023 và công văn 1923/ĐHHHVN-HĐT ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2023; sáng 26/12/2023, tại Phòng họp 3.2, App chơi Sâm tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng năm 2023. Tham dự Hội nghị có 19 thành viên thuộc Hội đồng trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, sau phần báo cáo kiểm điểm tập thể Hội đồng trường năm 2023, các đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo tự đánh giá năm 2023. Các thành viên Hội đồng trường tham dự Hội nghị đã đưa ra những ý kiến đóng góp, nhận xét những điểm còn tồn tại để các đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá. 

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Thường trực Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự Hội nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong năm học 2023 - 2024.

Mặc dù yêu cầu và khối lượng công việc quản lý ngày càng cao, phải vượt qua nhiều khó khăn do các điều kiện khách quan cũng như chủ quan, nhưng với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo Trường đã hoàn thành các mục tiêu của năm học với kết quả cao trên nhiều phương diện khác nhau.