Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân

Chiều 01/12/2023, App chơi Sâm đã phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT và Trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức:“Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân.”

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lâm Văn Hoàng - UV BTV Đảng uỷ Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chánh thanh tra Bộ GTVT; Đồng chí Vũ Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT; TS. Đinh Văn Minh - Nguyên vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra chính phủ.

Về phía App chơi Sâm có PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị và gần 400 cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng App chơi Sâm cho biết, thời gian qua Nhà trường đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và đã đạt được kết quả nhất định. Nhà trường đã rà soát các quy định, quy chế nội bộ nhằm cập nhật kịp thời những bất cập trong công tác quản lý; tăng cường kiểm tra nội bộ, công khai, minh bạch, thực hiện quy tắc ứng xử trong mỗi cán bộ, giảng viên, và viên chức Nhà trường.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Thanh tra Bộ GTVT phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác PCTN, TC: Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ về tiếp tục tăng cường công tác PCTN, TC; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTN, TC giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”. Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng cho biết, thời gian qua, Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng cùng tập thể lãnh đạo Bộ GTVT rất quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác PCTN, TC.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng – UV BTV Đảng uỷ Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chánh thanh tra Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị, TS. Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; bài học kinh nghiệm rút ra đối với các đơn vị, doanh nghiệp và một số lưu ý trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

TS. Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Hiện nay, Bộ GTVT đang tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện "3 đột phá chiến lược" tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với một số nhiệm vụ cụ thể trong đó có nội dung đầu tư phát triển cảng biển. Để đáp ứng yêu cầu nhằm thực hiện được nhiệm vụ đó, App chơi Sâm cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, giáo dục của Nhà trường.

"Lĩnh vực hoạt động liên quan đến công tác đào tạo nói chung, và của Trường cũng có nhiều khâu, nhiều lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, vì vậy Nhà trường cần rà soát, có biện pháp phòng ngừa từ xa, từ sớm bằng các quy trình, quy định nội bộ, gắn với công tác chính trị, tư tưởng, phòng chống tiêu cực gắn với phòng chống tham nhũng", ông Lâm Văn Hoàng nói; đồng thời đề nghị Trường triển khai thực hiện các văn bản của Bộ GTVT về công tác này một cách thực chất, có sản phẩm cụ thể, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp thời.

Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 đã thành công tốt đẹp, mang đến cho người tham dự những kiến thức, hiểu biết cần thiết để các cán bộ, giảng viên, viên chức của App chơi Sâm có thể thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai tài sản, thu nhập; góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Nhà trường trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.