Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Tập huấn về quyền con người cho cán bộ quản lý Công tác sinh viên tại cơ sở đào tạo năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngành Giáo dục đã tích cực triển khai Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, xác định mục tiêu đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo các cấp tổ chức giáo dục quyền con người cho người học; triển khai các hoạt động nghiên cứu về quyền con người; xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật về quyền con người tại các trung tâm nghiên cứu và cơ sở đào tạo chuyên sâu.

Theo đó, trong hai ngày 7 và 8/12/2023, Vụ Giáo dục Chính trị & Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và App chơi Sâm tổ chức Tập huấn về quyền con người cho cán bộ quản lý Công tác sinh viên tại cơ sở đào tạo năm 2023.

Đến dự với Hội nghị tập huấn, về phía Bộ GD&ĐT có TS. Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; về phía App chơi Sâm có PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.Các đại biểu tham dự đợt tập huấn là các lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phòng/ban công tác chính trị, công tác sinh viên, giảng viên, báo cáo viên của các cơ sở đào tạo khu vực phía Bắc.

TS. Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu Khai mạc đợt tập huấn

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại đợt tập huấn

Đợt tập huấn được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức về quyền con người và kỹ năng truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người tới sinh viên. Thông qua đợt tập huấn, các học viên nắm được những khái niệm, nguyên tắc chung về quyền con người, phương pháp nghiên cứu, phương pháp truyền đạt, kỹ năng truyền thông về quyền con người tới sinh viên.

Tầm quan trọng của công tác truyền thông về quyền con người đã được nhấn mạnh trong Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 17/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về Quyền con người ở Việt Nam trên cả 3 nội dung chính như: phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền con người; tuyên truyền về các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người; giải thích, làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Trong đó, ưu tiên khai thác hiệu quả thế mạnh của truyền thông trên các nền tảng số để cung cấp thông tin minh bạch đến người dân trong nước và quốc tế về các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của Nhà nước ta.

TS. Trần Thị Hồng Hạnh - Giảng viên chính, Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Những hoạt động thú vị tại đợt tập huấn

Các báo cáo viên tại đợt tập huấn đã truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục về quyền con người trong đợt tập huấn gồm 5 phần:
Phần 1. Những vấn đề chung về quyền con người;
Phần 2. Pháp luật quốc tế và các cơ chế bảo vệ quyền con người;
Phần 3. Quan điểm, chủ trương, pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam;
Phần 4. Bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Phần 5. Đấu tranh chống các âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

PGS. TS. Đặng Dũng Chí - Giảng viên cao cấp, Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


Những câu hỏi và chia sẻ của học viên tại đợt tập huấn

Tài liệu về quyền con người cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về quyền con người như khái niệm, nguồn gốc, các đặc trưng cơ bản về quyền con người dựa trên cơ sở sự phân biệt với quyền công dân; các quan điểm quốc tế, khu vực và quốc gia về quyền con người; những tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế về nhân quyền và cơ chế quốc tế về bảo đảm quyền con người; quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo đảm quyền con người, cơ chế quốc gia bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; đối thoại, đấu tranh bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay; nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nguyên tắc, chuẩn mực quyền con người, để từ đó thúc đẩy việc tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền con người, góp phần tạo ra môi trường giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện của người học trong hệ thống giáo dục đại học.

Đợt tập huấn lần này góp phần bồi dưỡng năng lực tư duy, phương pháp để nghiên cứu về quyền con người, quyền công dân, từ đó tạo khả năng tổng kết thực tiễn, nhận diện những giá trị tiến bộ của tư tưởng nhân loại về quyền con người, quyền công dân có thể vận dụng phù hợp với thực tế ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thiết chế và phương thức bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay; hình thành, củng cố thái độ tích cực trong tuyên truyền, vận động và chủ động thực hiện quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, quyền công dân; ủng hộ việc tiếp thu những quan điểm tiến bộ, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đấu tranh chống lại những biểu hiện xâm phạm quyền con người, quyền công dân trên thực tế.

Sau hai ngày diễn ra, đợt tập huấn về quyền con người cho cán bộ quản lý Công tác sinh viên tại cơ sở đào tạo năm 2023 đã thành công tốt đẹp; giúp hình thành cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác sinh viên tại các cơ sở đào tạo có hiểu biết, kỹ năng cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quyền con người, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người học củng cố niềm tin, có thái độ đúng đắn và nhận thức được giá trị cao quý của quyền con người.