Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa

Liên hệ
Địa chỉ: 
Phòng 811 Nhà A6, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 
+84 313735683 Fax: +84 313735683

Theo QĐ số 2236/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2016 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa (Electrical- Electronic and Automation Center- viết tắt: EAC)