Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trung tâm đào tạo và tư vấn KHCN bảo vệ môi trường thủy

Liên hệ
Địa chỉ: 
P215 Toà Nhà A3 - Trường ĐHHH Việt Nam - Số 484 Lạch Tray - Lê Chân- Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3828803 - Fax: 0225.3736311

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học Công nghệ bảo vệ Môi trường Thủy được thành lập theo Quyết định số 2700 QĐ/TCCB-LĐ ngày 07/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ được Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp ngày 17 tháng 12 năm 2004 và đăng ký lại ngày 29 tháng 3 năm 2010.
Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm:
- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu chế tạo và lắp đặt thiết bị công trình xử lý ô nhiễm
- Đào tạo ngắn hạn quản lý và kỹ thuật môi trường.
- Dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:
+ Quan trắc, phân tích, lập báo cáo, đánh giá tác động môi trường.
+ Tư vấn lập hồ sơ về môi trường cho các doanh nghiệp.
+ Lập báo cáo dự án, thiết ké, đánh giá hồ sơ dự thầu công trình xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
+ Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại.
Trung tâm có độ ngũ cán bộ cơ hữu và đội ngũ cộng tác viên đông đảo là các nhà khoa học, chuyên gia các lĩnh vực liên quan đến môi trường đang làm việc tại các trường đại học, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác trong cả nước.
Trung tâm có 03 phòng thí nghiệm chuyên ngành hiện đại cùng nhiều loại máy móc, trang thiết bị khác đảm bảo việc thực hiện các dịch vụ tư vấn ở mọi quy mô trên khắp toàn quốc với chất lượng và hiệu quả cao.

Các hiệp hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành đơn vị tham gia: 
- Hội Bảo vệ môi trường Thành phố Hải Phòng;
- Hội Môi trường Giao thông vận tải;
- Hội xúc tác hấp phụ Việt Nam.
Thành tích tiêu biểu:
- 01 cán bộ được UBND Thành phố Hải Phòng trao tặng Bằng khen trong công tác Bảo vệ môi trường;
- 02 Cán bộ đạt giải thưởng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2012, 2013;
- 01 Cán bộ đạt danh hiệu lao động giỏi tiêu biển của Thành phố Hải Phòng.