Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị Bộ môn năm học 2023-2024 với chủ đề “Nâng cao vai trò của Bộ môn trong quản lý học thuật. Phát triển các giải pháp mới nhằm thực hiện tốt tự chủ đại học”

Từ ngày 01-03/11/2023, tại Tuyên Quang, App chơi Sâm đã tổ chức Hội nghị Bộ môn năm học 2023-2024 với chủ “Nâng cao vai trò của Bộ môn trong quản lý học thuật. Phát triển các giải pháp mới nhằm thực hiện tốt tự chủ đại học”. Đại biểu dự Hội nghị gồm các đồng chí trong BCH Đảng bộ Trường, Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch HSV Trường, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực tiếp tham gia công tác đào tạo, huấn luyện và đặc biệt có sự tham gia của Trưởng, Phó các bộ môn trong Toàn Trường.


Toàn cảnh Hội nghị Bộ môn năm học 2023-2024 tại Tuyên Qunag

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc và định hướng một số nội dung của Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá sự phát triển mạnh mẽ của App chơi Sâm trong đào tạo theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045” và chủ động hội nhập toàn cầu. Nhà trường đã chủ động ban hành các chiến lược phát triển quan trọng đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, bao gồm: Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ, Chiến lược phát triển Hợp tác quốc tế,…

Ngày 23/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến 2030, tầm nhìn 2045”, trong đó nhấn mạnh “Xây dựng trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nghiên cứu, đào tạo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”, đây là cơ sở quan trọng để xây dựng App chơi Sâm trở thành trường đại học định hướng ứng dụng trọng điểm quốc gia, là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế biển của khu vực ASEAN (vào năm 2025) và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (vào năm 2030). App chơi Sâm phải có đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước, đi đầu trong nghiên cứu thực nghiệm các công nghệ mới liên quan đến biển và kinh tế biển phục vụ nhu cầu dân dụng và quân sự, là điểm đến tin cậy của người học trong và ngoài nước, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước.

Vì vậy, triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả là một nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao khả năng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học nói riêng và của tất cả các cơ quan, tổ chức nói chung. Đặc biệt trong bối cảnh triển khai tự chủ giáo dục đại học hiện nay thì nhu cầu triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả càng trở nên cấp bách. Cần có các giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn hiện nay bởi nó tác động rất nhiều đến chất lượng đầu ra, đó cũng chính là nguồn lực cho doanh nghiệp cũng như nguồn lực chính để chuyển đổi số quốc gia.

PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2022-2023, phương hướng hoạt động đào tạo năm học 2023-2024

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2022-2023, phương hướng hoạt động đào tạo năm học 2023-2024. Báo cáo được xem như là bức tranh tổng thể về hoạt động giáo dục và đào tạo của App chơi Sâm trong những năm qua như: công tác tuyển sinh ở các chương trình đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học, vừa học vừa làm; công tác xây dựng, vận hành chương trình đào tạo; công tác tổ chức giảng dạy và học tập và kết quả học tập, xét tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp. Đây là nhân tố chính góp phần tạo nên giá trị cốt lõi, sự khác biệt của App chơi Sâm với những trường khác và cũng là yếu tố góp phần thu hút người học đến với Nhà trường.

12 tham luận cùng 8 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 14 báo cáo tham luận của các đơn vị liên quan. Hội nghị đã nghe 12 báo cáo tham luận của đại diện các đơn vị, bộ môn, nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Hiệu trưởng đã ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị, tập trung phân tích nguyên nhân, giải pháp và định hướng vai trò của từng tập thể, cá nhân trong nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo, chỉnh sửa chương trình đào tạo và kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân trong năm học 2023-2024. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: các khoa/viện đã cơ bản hoàn thành chỉnh sửa chương trình đào tạo đại học, tuy nhiên, việc vận hành chương trình đào tạo để đảm bảo người học đạt được chuẩn đầu ra là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo cũng như thực hiện các cam kết đối với xã hội. Trách nhiệm trước tiên thuộc về thủ trưởng các khoa/viện trong việc triển khai và kiểm tra kết quả hiện của các bộ môn. Các bộ môn cần đẩy mạnh sinh hoạt học thuật để triển khai tốt các đề cương học phần, đảm bảo các hoạt động giảng dạy tích cực được triển khai để người học đạt được chuẩn đầu ra mong muốn. Đồng thời, phương pháp, nội dung các bài đánh giá cũng cần được đổi mới, thiết kế lại một cách phù hợp, để đánh giá được mức độ hoàn thành chuẩn đầu ra, hướng tới phương pháp đánh giá để học.

Thứ hai: việc triển khai hoạt động giảng dạy cần linh hoạt với mục tiêu lấy người học là trung tâm, các phương pháp giảng dạy cần được lựa chọn, triển khai phù hợp nhằm nâng cao hứng thú, sự chủ động, tích cực của người học, giảm tỷ lệ sinh viên không đạt trong đánh giá quá trình, coi đây là biện pháp quan trọng để giảm tỷ lệ nghỉ học giữa chừng, tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp. Đây là vấn đề hết sức cấp bách trong công tác đào tạo của Nhà trường.

Thứ ba: công tác tuyển sinh vẫn là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao chất lượng, triển khai tự chủ đại học. Toàn trường cần tiếp tục phát huy các thành công trong công tác tuyển sinh 2023-2024, tìm kiếm các giải pháp mới trong công tác quảng bá tuyển sinh nhằm nâng cao số lượng và chất lượng tuyển sinh đầu vào của tất cả các hệ đào tạo trong Trường.

Thứ tư: tập trung thực hiện kiểm định 10 chương trình đào tạo thuộc 4 ngành cấp 4 theo phương thức mới, hướng tới hoàn thành mục tiêu kiểm định 50% số chương trình đào tạo của Trường trong nhiệm kỳ đại hội 2020-2025.

Thứ năm: phát triển các loại hình đào tạo mới thay thế  cho các chương trình đào tạo chất lượng cao hiện hành nhằm tạo động lực cải tiến liên tục chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.

Thứ sáu: triển khai rộng rãi hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp với trực tuyến, E-learning, rút kính nghiệm để xây dựng quy chế, phát triển các hình thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến nhằm đa dạng hóa các phương thức đào tạo. Đẩy mạnh xây dựng nguồn học liệu số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Thứ bảy: tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục vụ cộng đồng trong Trường tập trung vào nâng cao hiệu quả kết nối doanh nghiệp, kết nối phụ huynh, sinh viên. Phát triển các tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ cộng đồng. Mở rộng nguồn thu của Trường từ các hoạt động phục vụ cộng đồng, phục vụ doanh nghiệp.

Thứ tám: tiếp tục hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ tạo cơ chế khuyến khích lao động, nâng cao năng suất lao động của cán bộ, giảng viên và người lao động Nhà trường. Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế hiện hành để triển khai các hoạt động của Trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tập trung xây dựng dự thảo Đề án trường trọng điểm quốc gia để trình Bộ GTVT và Chính phủ phê duyệt.

Thứ chín: tiếp tục thúc đẩy các hoạt động NCKH của giảng viên, sinh viên, tăng cường số lượng, chất lượng các công trình khoa học; tích cực khuyến khích, động viên giảng viên hoàn thành học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư, nâng cao chất lượng đội ngũ và quy mô đào tạo của nhà trường.

Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2023-2024 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều thành công trong năm học mới của App chơi Sâm trên con đường xây dựng Trường đại học trọng điểm quốc gia.