Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thành tích

Thành tích tiêu biểu của App chơi Sâm 63 năm qua:
- Huân chương Kháng chiến hạng Ba;
- Huân chương Chiến công hạng Ba;
- Huân chương Độc lập hạng Ba;
- Huân chương Độc lập hạng Hai;
- Huân chương Độc lập hạng Nhất;
- Huân chương Lao động hạng Ba;
- Huân chương Lao động hạng Hai;
- Huân chương Lao động hạng Nhất;
- Danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới;
- Huân chương Hồ Chí Minh;
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Năm 2005:

- Cờ thi đua Chính phủ, số QĐ 138/QĐ-TTg, 25/2/2006, Thủ tướng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT, Số 138/QĐ-BGTVT, ngày 1/12/2004;
- 03 tập thể, 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng BGTVT số 3623/QĐ-BGTVT,26/11/2004;
- 30 cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ ngành GTVT, số 3489/QĐ-BGTVT ngày20/9/2005;
Năm 2006:
- Cờ Thi đua Chính phủ, Số 100/QĐ-TTG, 19/1/2006, Thủ tướng;
- Huân chương Độc lập hạng Nhất, 216/2006/CTN, ngày15/2/2006, Chủ tịch nước;
- Danh hiệu “Anh hùng lao động”, 420/2006/QĐ-CTN, 24/3/2006, Chủ tịch nước;
- Cờ thi đua xuất sắc của BGTVT, số 57/QĐ - BGTVT, ngày 11/1/2007, Bộ trưởng;
- Cờ thi đua của tổng liên đoàn lao động Việt Nam, số 561/QĐ-TLĐ, ngày 27/3/2006, CT Cù Thị Hậu
- Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng,  86/QĐ-LĐLĐ, CT LĐLĐ Hải Phòng
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT,  7566/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/12/2006, BT Nguyễn Thiện Nhân;
- 02 cá nhân đượng tặng Huân chương Lao động hạng Ba;
- 01 cá nhân “CSTĐ” Toàn quốc
- 01 Nhà giáo nhân dân, 05 Nhà giáo ưu tú.
Năm 2007:
- Cờ thi đua Chính phủ, số 08/QĐ-TTg,22/01/2008, TT Nguyễn Tấn Dũng
- Cờ thi đua xuất sắc của BGTVT, -24/QĐ-BGTVT, 04/01/2008, BT. BGTVT
- Bằng khen Bộ GD&ĐT,115/QĐ-BGD&ĐT,5/1/2007, Thứ trưởng Phạm Vũ Luận
- Bằng khen của UBND TP Hải Phòng, 226/QĐ-UBND 15/11/2007, CT UBDN TP Trịnh Quang Sử
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho Trường, 6378/QĐ-BGĐT, ngày 03/10/200, BT Nguyễn Thiện Nhân
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Số 1057/QĐ-BLĐTBXH, BT Nguyễn Thị Hằng
Năm 2008
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, số 100/QĐ-TTg, ngày 22/1/2008, PTT Nguyễn Sinh Hùng
- 01 tập thể được tặng Huân chương LĐ hạng ba, Số 1573/QĐ-CTN PCT Nước Nguyễn Thị Doan
- Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ GTVT, 3927/QĐ-BGTVT, ngày 29/12/2008,  BT Hồ nghĩa Dũng
- Bằng khen thủ tướng cho 01 cá nhân, Số 1565/QĐ-TTg ngày ngày 07/11/2008, PTT Nguyễn Sinh Hùng
- Cúp vàng ISO,
- Bằng khen của Công đoàn GD Việt nam, số 411/QĐ-KTCĐGD ngày 29/9/2009, CT Nguyễn Cảnh Dương
- Bằng khen của UBND Thành phố HP cho Trường, Số 137/QĐ- UBND ngày 19 /8/2008
- Bằng khen của UBND thành phố HP cho Trường, CT Trịnh Quang Sử
Năm 2009-2010:
- Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải;
- Cờ thi đua của TW Đoàn Thanh niên CSHCM;
- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, số 94/QĐ-TLĐ ngày 08/1/2010, CT Đặng Ngọc Tùng;
- Huân chương Lao động hạng nhất cho 01 tập thể, số 1142/QĐ-CTN, PCT Nguyễn Thị Doan;
- Huân chương lao động hạng nhì cho 01 tập thể (Công đoàn trường), Số 388/QĐ-CTN ngày 01/4/2010;
- Huân chương Lao động hạng ba cho 01 cá nhân, Số 388/QĐ-CTN ngày 01/4/2010;
- 01 cá nhân (đ/c Hiệu trưởng) được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc, số 1260/QĐ-TTg ngày 22/7/2010;
- Bằng khen thủ tướng cho 02 cá nhân, Số 31/QĐ-TTg ngày 09/1/2009;
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho Trường, Số 2589/QĐ-BGTVT, ngày 08/9/2009;
- Đảng bộ 05 năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh;
- Bằng khen của UBND Thành phố, Số 61/QĐ-UBND ngày 29/01/2010, CT UBND TP Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Nhà trường

PGS.TSKH Đặng Văn Uy - Hiệu trưởng Nhà trường nhận Cúp vàng ISO.

Năm 2013:
- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, QĐ số 2101/QĐ-CT, ngày 21/10/2013 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, QĐ số 5831/QĐ-BGDDT, ngày 11/12/2013 vì đã có thành thích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, QĐ số 5379/QĐ-BGDDT, ngày 14/11/2013 vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT, QĐ 3108/QĐ-BGTVT, ngày 29/10/2013 vì đã có thành tích  xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 16/QĐ-BCA, ngày 02/01/2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2014:
- Theo QĐ số 40/QĐ-TTg, ngày 08/01/2014 Trường ĐHHH VN đã nhận cờ thi đua của Chính phủ cho Trường năm 2013.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, QĐ số 170/QĐ-CT, ngày 6/1/2014 vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
- Bằng khen của Bộ trường Bộ y tế, theo QĐ số 2734/QĐ-BYT, ngày 24/7/2014 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hành trình đỏ năm 2014.
- Chủ tịch nước đã trao Huân chương lao động hạng nhì cho Đoàn TN Trường, theo QĐ số 670/QĐ-CTN, ngày 14/3/2014 vì đã có thành tích công tác GD&ĐT từ năm học 2012-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
- 02 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng nhì, theo QĐ số 670/QĐ-CTN, ngày 14/3/2014 vì đã có thành tích công tác GD&ĐT từ năm học 2012-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
- 03 cá nhân được nhận Bằng khen của thủ tướng chính phủ theo QĐ số 295/QĐ-TTg, ngày 26/02/2014 vì đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
- Theo Quyết định số 40 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kí ngày 08/01/2014 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, đã dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2013 của ngành Giao thông vận tải.  

Năm 2015:
- Theo QĐ Số 2516/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31/12/2015 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, đã dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.
Năm 2016:
- Ngày 1/4/2016, App chơi Sâm đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Năm 2018
- 1/4/2018 App chơi Sâm vinh dự được Bộ GD&ĐT cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và trường lọt vào top 15 các trường đại học hàng đầu Việt Nam trong hệ thống hơn 300 trường và học viện cả nước.


Năm 2019: 
- 15h30’ ngày 23/5 tại Hội trường A8, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho PGS.TS Phạm Xuân Dương.