Tải xuống phiên bản di động | App chơi Sâm

App chơi Sâm

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông điệp của Hiệu trưởng

Thành lập từ ngày 1/4/1956, tiền thân là Trường Sơ cấp Lái tàu, App chơi Sâm được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo các cán bộ khoa học - kỹ thuật các cấp phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế biển của đất nước. Trải qua hơn 67 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, Nhà trường đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển của ngành Giao thông Vận tải, nền kinh tế quốc dân và quốc phòng - an ninh. Nhà trường đã đào tạo được trên 40.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, hơn 35.000 sỹ quan hàng hải và thuyền viên phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế biển của đất nước. Trong số đó, nhiều người đã và đang giữ những trọng trách ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị chủ chốt thuộc các ngành kinh tế quốc dân. Để ghi nhận những đóng góp, thành tích đạt được trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng App chơi Sâm nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng lao động, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba…

Nhà trường hiện đang đào tạo 44 chương trình hệ đại học, 13 chương trình cao học, 08 chương trình nghiên cứu sinh liên quan trực tiếp đến kinh tế biển với hơn 15.000 sinh viên; 983 cán bộ, giảng viên, trong đó có hơn 50 GS, PGS; 150 TS, TSKH; 600 ThS, cùng hàng trăm thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất và nhiều sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề.

Trước yêu cầu to lớn của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới: “Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đất nước và khu vực nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế biển của Tổ quốc”. Với sự nỗ lực, chủ động sáng tạo của các thế hệ giáo chức và sinh viên Nhà trường, cùng sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và TP. Hải Phòng, App chơi Sâm đã và đang hoàn thành xuất sắc sứ mạng cao cả được Đảng và Nhà nước giao phó.

PGS., TS. Phạm Xuân Dương- Hiệu trưởng